01.07.2017r.
Public Relations

Projekty public relations realizujemy w ramach naszej autorskiej metody „internal expert”. PR rozumiemy szeroko, jako komunikację firmy z otoczeniem, w której klasyczne media relations stanowią jedynie ułamek wszystkich dostępnych dzisiaj kanałów.

Dla naszych partnerów:

• realizujemy audyty komunikacyjne
• przygotowujemy kompleksowe strategie wizerunkowe uwzględniające różnorodne kanały komunikacji
• wspieramy we wdrażaniu strategii w organizacji
• prowadzimy bieżącą obsługę PR
• przeprowadzamy szkolenia z obszaru komunikacji w internecie, w tym w social media
• prowadzimy coaching pracowników
• tworzymy kanały komunikacji na potrzeby realizacji strategii (www, aplikacje mobilne i profile w social media)
• produkujemy materiały wideo na poczet działań PR
• pracujemy w trybie stand by, będąc do dyspozycji w sytuacjach kryzysowych lub okresach wzmożonej pracy, gdy potrzebne jest dodatkowe wsparcie.

Nasi eksperci współpracowali m. in. z takimi firmami jak Orlen S.A., Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Grupa Wirtualna Polska, Mostostal S.A., Librus sp. z o.o. Ze względu na charakter współpracy nie prezentujemy case study działań z obszaru PR i doradztwa wizerunkowego.

EVG.Group
ul. Królowej Aldony 11/3
03-928 Warszawa